Kancelář

Zádveřice-Raková

160, 763 12

 

 

 

 Ovodová stěna / Pars Optimal

 Fasádní systém JUBIZOL EPS

stěna polystyren

 1. Silikon, Akrylát probarvená omítka finish 1,5 -2 mm / penetrace Unigrund /výztužná mřížka 145g/ lepící stěrka 
 2. Pěnový polystyren  EPS F  WO 100mm
 3. Konstrukční sádrovláknitá deska Fermacell  12,5 mm
 4. Minerální izolace 140 mm / mezi nosnou konstrukci z KVH hranolu 60/140 mm
 5. Parozábrana
 6. Instalační mezera 40 mm  / rošt z latě 40/60 mm
 7. Sádrokarton Rigips RB a RBI 12.5 mm, malba Jupol Classic

 

 

 

 

 

 

Obvodová stěna / Pars Komfort

Fasádní systém JUBIZOL EPS

stěna polystyren

 1. Silikon, Silikát probarvená omítka finish 1,5 -2mm / penetrace Unigrunt / výztužná mřížka 145g / lepící stěrka 
 2. Pěnový polystyren  EPS F  035 WO 100mm
 3. Konstrukční sádrovláknitá deska / Fermacell  12,5 mm
 4. Minerální izolace  140 mm / mezi nosnou konstrukci z KVH hranolu 60/140 mm
 5. Parozábrana
 6. Instalační mezera 40 mm  / rošt z latě 40/60 mm
 7. Sádrokarton / Rigips RBI a RF 12.5 mm, malba Jupol Ekonomik

 

 

 

 

 

 

Obvodová stěna / Pars Komfort +

Fasádní systém JUBIZOL  MW

stěna polystyren

 1. Silikon, Silikát probarvená omítka finish 1,5 -2 mm / penetrace Unigrunt / výztužná mřížka 160g / lepící stěrka 
 2. Minerální izolace  100mm
 3. Konstrukční sádrovláknitá deska / Fermacell  12,5 mm
 4. Minerální izolace  140 mm / mezi nosnou konstrukci z KVH hranolu 60/140 mm
 5. Parozábrana
 6. Instalační mezera 40 mm  / rošt z latě 40/60 mm
 7. Sádrokarton / Knauf DIAMANT 12.5 mm, malba Jupol Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

LOGO JUB

 

JUBIZOL - nabízí vždy více

Pro funkčnost a účinnost tepelně izolačního systému je velmi důležitá kvalita jednotlivých složek, protože každá z nich má svůj význam a ovlivňuje kvalitu celého tepelně izolačního systému. Dodáváme všechny složky našeho tepelně izolačního systému. 

Šetřete životní prostředí

Tepelná izolace JUBIZOL EPS má ve srovnání s jinými izolačními materiály pro kontaktní fasády velmi nízký ekologický indikátor ΔOI3 vztažený na funkční jednotku 1 m2 (splňující stanovené parametry). Směrnici pro stanovení tohoto ekologického indikátoru připravil Rakouský institut stavební biologie a ekologie IBO za účelem standardizace výpočtu dopadu budov na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

Ekologický indikátor ΔOI3 posuzuje hodnoty tří základních environmentálních dopadů deklarovaných v EPD (environmentální prohlášení o produktu): spotřeba primární energie, potenciál globálního oteplování a potenciál okyselování prostředí. Indikátor nás informuje, jak použití konkrétní vrstvy stavebního materiálu zvýší dopad konstrukce, resp. celé stavby na životní prostředí. Je to vynikající nástroj pro plánování a optimalizaci dopadu staveb na životní prostředí. Čím nižší je ekologický indikátor stavebního materiálu, tím více je vhodné jeho použití z hlediska ochrany životního prostředí.

jubizol

Style Selector

Layout Style

Background Image